Rok szkolny 2017/2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. dotyczy organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Na podstawie rozporządzenia ustalane są daty zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. (poniedziałek) Ponieważ 1 września 2017 wypada w piątek to zgodnie z rozporządzeniem (podstawa poniżej) rok szkolny rozpocznie się w pierwszy poniedziałek września. Tak więc w tym roku uczniowie mieli o 3 dni dłuższe wakacje.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) wypada 14 października 2017 r. (sobota). Choć 14 października nie jest dniem wolnym od pracy to zwykle w tym dniu nie odbywają się zajęcia szkolne. W 2017 roku Dzień Nauczyciela wypada w sobotę więc świętowanie zostanie zapewne przeniesione na piątek 13.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia (sobota) - 31 grudnia 2017 r. (niedziela) Zimowa przerwa świąteczna będzie trwała do 31 grudnia 2017 r. ale ponieważ 1 stycznia 2018 roku wypada w poniedziałek to uczniowie pójdą do szkoły dopiero 2 stycznia.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

Ferie zimowe są podzielone na cztery tury. 14-dniowy termin oraz grupy województw, które są przydzielane do konkretnej tury są co roku zmieniane. W 2018 roku ten podział kształtuje się następująco:

  • 15 stycznia - 28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
  • 22 stycznia - 4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 29 stycznia - 11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
  • 12 lutego - 25 lutego 2018 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dzień wagarowicza

Dzień Wagarowicza z oczywistych powodów nie jest uwzględniony w oficjalnym kalendarzu szkolnym. Jednak co to za uczeń, który choć raz nie był na "wagarach"? Tego dnia można zrobić to prawie oficjalnie. Choć Dzień Wagarowicza nie widnieje w żadnym oficjalnym kalendarzu to mocno usadowił się w tradycji. Dzień Wagarowicza tradycyjnie przypada na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który w 2018 roku wypada w środę, 21 marca.
podstawa prawna: BRAK

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca (czwartek) – 3 kwietnia 2018 r. (wtorek)
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r. (piątek)
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie letnie (wakacje)

23 czerwca (sobota) - 31 sierpnia 2018 r. (piątek) koniec wakacji (31 sierpnia) oznacza również koniec roku szkolnego, ponieważ zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Opracowano na podstawie danych ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej (men.gov.pl).


Kalendarz 2021

Dziś jest poniedziałek, 26 lipca 2021 roku. Jest to 207 dzień oraz 30 tydzień roku. Do końca roku pozostało 158 dni oraz 22 tygodni. W Warszawie do zachodu słońca pozostało 2 godz. 3 min. Dzień będzie trwał 15 godz. 42 min.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 za 1 miesiąc i 6 dni.

Dzień Nauczyciela za 2 miesięce i 19 dni.

Zimowa przerwa świąteczna za 4 miesięce i 28 dni.

Dzień wagarowicza za 7 miesięcy i 26 dni.

Wiosenna przerwa świąteczna za 8 miesięcy i 19 dni.

Kalendarz szkolny do druku

Kalendarz szkolny 2021/2022


Rok szkolny:
Kalendarze szkolne: