Rok szkolny 2021/2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. dotyczy organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Na podstawie rozporządzenia ustalane są daty zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2020 r. (środa) podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) wypada 14 października 2021 r. (czwartek). Choć 14 października nie jest dniem wolnym od pracy to zwykle w tym dniu nie odbywają się zajęcia szkolne.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia (czwartek) - 31 grudnia 2021 r. (piątek)
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

Ferie zimowe są podzielone na cztery tury. 14-dniowy termin oraz grupy województw, które są przydzielane do konkretnej tury są co roku zmieniane. W 2022 roku ten podział kształtuje się następująco:

  • 17 - 30 stycznia 2022 r. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie
  • 14 – 27 lutego 2022 r. Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wagarowicza

Dzień Wagarowicza z oczywistych powodów nie jest uwzględniony w oficjalnym kalendarzu szkolnym. Jednak co to za uczeń, który choć raz nie był na "wagarach"? Tego dnia można zrobić to prawie oficjalnie. Choć Dzień Wagarowicza nie widnieje w żadnym oficjalnym kalendarzu to mocno usadowił się w tradycji. Dzień Wagarowicza tradycyjnie przypada na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który w 2022 roku wypada w poniedziałek, 21 marca.
podstawa prawna: BRAK

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia (czwartek) – 19 kwietnia 2022 r. (wtorek)
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r. (piątek)
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

Ferie letnie (wakacje)

25 czerwca (sobota) - 31 sierpnia 2022 r. (środa) koniec wakacji (31 sierpnia) oznacza również koniec roku szkolnego, ponieważ zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Opracowano na podstawie danych ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej (men.gov.pl).


Kalendarz 2021

Dziś jest niedziela, 26 września 2021 roku. Jest to 269 dzień oraz 38 tydzień roku. Do końca roku pozostało 96 dni oraz 14 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 2 godz. 0 min. temu. Dzień trwał 11 godz. 51 min.

Dzień Nauczyciela za 18 dni.

Zimowa przerwa świąteczna za 2 miesięce i 27 dni.

Dzień wagarowicza za 5 miesięcy i 25 dni.

Wiosenna przerwa świąteczna za 6 miesięcy i 18 dni.

Kalendarz szkolny do druku

Kalendarz szkolny 2021/2022


Rok szkolny:
Kalendarze szkolne: