Niedziela

Niedziela według opublikowanej po raz pierwszy w 1988 roku międzynarodowej normy ISO-8601 (dotyczy przedstawiania dat i godzin) jest siódmym, ostatnim dniem tygodnia. Jednak licząc zgodnie z tradycją biblijną niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Ten sposób odliczania dni tygodnia jest praktykowany w niektórych krajach anglosaskich. W Polsce, podobnie jak w krajach cywilizacji chrześcijańskiej niedziela jest dniem wolnym od pracy i wraz z sobotą tworzy tak zwany weekend, czyli koniec tygodnia (z ang. week - tydzień, end - koniec). Od 2018 roku niektóre niedziele są objęte zakazem handlu. Oznacza to, że z pewnymi, opisanymi w ustawie wyjątkami tego dnia zamknięte są placówki handlowe (zob. wolne niedziele 2018).

Pochodzenie nazwy

Nazwa niedziela w niektórych językach słowiańskich oznacza nawiązanie do obowiązku powstrzymania się od pracy (nie działać = nie pracować). W języku rosyjskim вoскресенье oznacza "zmartwychwstanie", a w językach romańskich od łac. feria Dominica (dzień Pański) pochodzą m.in francuskie dimanche, czy hiszpańskie domingo. Nawet tradycja rzymska, w której łączono ten dzień z kultem Słońca łac. "dies Solis" i mająca wpływ na niemiecki Sonntag, czy angielski Sunday w tradycji chrześcijańskiej zostały uznane za dzień świętowania Chrystusa jako światłości świata.

Niedziela w tradycji

Niedziela dla chrześcijan jako dzień Pański, dzień zmartwychwstania Chrystusa ma ogromne znaczenie, stąd też nawiązanie nazwy tego dnia w zdecydowanej większości przypadków odnosi się do tradycji chrześcijańskiej. Poza sobotą (odniesienie do szabasu) pozostałe dni tygodnia w językach słowiańskich mają odniesienie właśnie do niedzieli. Poniedziałek jako dzień "po niedzieli", wtorek jako "wtóry" (drugi), czwartek i piątek jako kolejno czwarty i piąty dzień po niedzieli. Nawet środa (jako dzień środkowy) odnosiły się do pozycji dnia tygodnia w czasach kiedy jako pierwszy dzień tygodnia była uważana niedziela.

  • skrót niedzieli to ndz. w kalendarzach Nd lub N (często błędnie Ni)
  • niedziela występuje między sobotą a poniedziałkiem
  • ciało niebieskie związane z niedzielą to Słońce

Wydarzyło się w niedzielę

  • 12 września 1683 - bitwa pod Wiedniem (odsiecz wiedeńska)
  • 28 czerwca 1914 - zamach w Sarajewie na Arcyksięcia Ferdynanda
  • 11 lipca 1943 - Krwawa Niedziela na Wołyniu
  • 20 lipca 1969 - pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu
  • 13 grudnia 1981 - Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego

Dni tygodnia (2021-W31)

poniedziałek2 sierpnia
wtorek3 sierpnia
środa4 sierpnia
czwartek5 sierpnia
piątek6 sierpnia
sobota7 sierpnia
niedziela8 sierpnia

Ostatnio niedziela była 1 sierpnia, a następna niedziela będzie 8 sierpnia, czyli za 3 dni.

Zapis dzisiejszego dnia zgodnie ze standardem ISO-8601 wygląda następująco: 2021-W31-4. Taki zapis oznacza 4 dzień w 31 tygodniu 2021 roku. Zobacz jak obliczyć jaki był numer tygodnia w wybranym roku.

Żeby obliczyć dzień tygodnia na podstawie daty, np. w jakim dniu tygodnia się urodziłeś lub jaki dzień tygodnia był 1 wrzesnia 1939 roku pomoże w tym nasz wieczny kalendarz.