Czas pracy 2020

W 2020 roku wymiar czasu pracy w sumie wynosi 2024 godzin czyli 253 dni pracujących (odliczono 2 dni za święta [Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny] [Drugi dzień Bożego Narodzenia] przypadające w sobotę). Rok 2020 jest rokiem przestępnym.

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2020. Wyliczenia jako dni wolne od pracy przyjmuje wszystkie soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (13). Jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę wówczas ten dzień dodawany jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11)).

Miesiąc Liczba godzin pracujących Liczba dni pracujących Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 2020 168 21 10
Luty 2020 160 20 9
Marzec 2020 176 22 9
Kwiecień 2020 168 21 9
Maj 2020 160 20 11
Czerwiec 2020 168 21 9
Lipiec 2020 184 23 8
Sierpień 2020 160 20 11 (10 + 1 za święto przypadające w sobotę)
Wrzesień 2020 176 22 8
Październik 2020 176 22 9
Listopad 2020 160 20 10
Grudzień 2020 168 21 10 (9 + 1 za święto przypadające w sobotę)

Sprawdź wymiar czasu pracy w kolejnych latach: czas pracy 2019 / czas pracy 2021 / czas pracy 2022 oraz jak przypadają poszczególne świąteczne dni wolne od pracy w 2020 roku.

Wymiar czasu pracy 2020

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy (art. 129) w Polsce "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138,143 i 144". Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 K.p. §1 i wygląda on następująco:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Proszę pamiętać, że w/w wyliczenia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w 2017 roku. W miedzyczasie zmieniało się ustawodastwo m.in. w zakresie Kodeksu Pracy jak i dni wolnych od pracy (np. święto Objawienia Pańskiego - do 1960 dzień wolny od pracy, ponownie dzień wolny od 2011 roku)