Czas pracy 2019

W 2019 roku wymiar czasu pracy w sumie wynosi 2008 godzin czyli 251 dni pracujących.

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2019. Wyliczenia jako dni wolne od pracy przyjmuje wszystkie soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (13). Jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę wówczas ten dzień dodawany jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11)).

Miesiąc Liczba godzin pracujących Liczba dni pracujących Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 2019 176 22 9
Luty 2019 160 20 8
Marzec 2019 168 21 10
Kwiecień 2019 168 21 9
Maj 2019 168 21 10
Czerwiec 2019 152 19 11
Lipiec 2019 184 23 8
Sierpień 2019 168 21 10
Wrzesień 2019 168 21 9
Październik 2019 184 23 8
Listopad 2019 152 19 11
Grudzień 2019 160 20 11

Sprawdź wymiar czasu pracy w kolejnych latach: czas pracy 2018 / czas pracy 2020 / czas pracy 2021 oraz jak przypadają poszczególne świąteczne dni wolne od pracy w 2019 roku.

Wymiar czasu pracy 2019

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy (art. 129) w Polsce "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138,143 i 144". Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 K.p. §1 i wygląda on następująco:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Proszę pamiętać, że w/w wyliczenia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w 2017 roku. W miedzyczasie zmieniało się ustawodastwo m.in. w zakresie Kodeksu Pracy jak i dni wolnych od pracy (np. święto Objawienia Pańskiego - do 1960 dzień wolny od pracy, ponownie dzień wolny od 2011 roku)