Biorytm

Jeśli chcesz poznać swój biorytm na dziś lub dowolnie wybrany dzień to w polach formularza wpisz datę urodzin oraz dzień, na który ma być wyliczony biorytm.

Podaj datę urodzin
  
Na kiedy wyliczyć biorytm?
 

Poniżej prezentowany jest biorytm wyliczony dla osób urodzonych: 24 czerwca 1994 roku na dzień 17 czerwca 2021 roku.

Biorytm wyliczony na dzień 24 czerwca 1994

Biorytm na dziś

Biorytm
fizyczny

14%

Biorytm
emocjonalny

-22%

Biorytm
intelektualny

-76%

Biorytm
uśredniony

-28%

 

Biorytm (z greckiego ßίος - bios, "życie" i ῥυθμός - rhuthmos, "rytm") jest to metoda ujęcia różnych aspektów życia przy użyciu prostych cykli matematycznych. Pod koniec XIX wieku Wilhelm Fliess opracował teorię, zgodnie z którą życie człowieka zależy od przebiegających w określonym rytmie cykli biologicznych, które mają wpływ na jego aktywność fizyczną, umysłową i emocjonalną. Opracowany przez niego model biorytmu wykorzystuje trzy cykle: 23-dniowy cykl fizyczny, 28-dniowy cykl emocjonalny i 33-dniowy cykl intelektualny, które wyliczane są według następujących wzorów:
Cykl fizyczny: sin ⁡ ( 2 π t / 23 ), Cykl emocjonalny: sin ⁡ ( 2 π t / 28 ), Cykl intelektualny: sin ⁡ ( 2 π t / 33 )
gdzie t wskazuje liczbę dni od urodzenia. Kombinacja prostszych cyklów 23 i 28 dni powtarza się co 644 dni, a trzykrotna kombinacja cykli 23, 28 i 33 dni powtarza się co 21 252 dni. Pojęcie okresowych cykli w życiu człowieka jest znane już od czasów starożytnych, jednak największą popularność teoria zdobyła w latach 70-tych, zwłaszcza w USA.

 

Kalendarz 2021

Jak czytać biorytm?

Biorytmy zaczynają się od urodzenia, a każdy z cykli oscyluje po fali sinusoidalnej między wartościami dodatnimi i ujemnymi. Dni krytyczne są to dni, kiedy sinusoida tracąc wartość przechodzi przez linię zerową. Kobiety są bardziej wrażliwe na cykl związany z biorytmem emocjonalnym, który był również nazywany biorytmem żeńskim z powodu jego 28-dniowego cyklu. Na mężczyzn bardziej oddziałuje 23-dniowy biorytm fizyczny. Według twórcy teorii gdy biorytm jest w fazie dodatniej, ludzie mają lepsze zdolności związane z danym cyklem niż gdy biorytm jest w fazie ujemnej.

Cykl fizyczny (trwa 23 dni) wpływa na kondycję fizyczną, siłę i wytrzymałość.
Cykl emocjonalny (trwa 28 dni) wpływa na nastrój, wrażliwość, emocje, postrzeganie i kreatywność
Cykl intelektualny (trwa 33 dni) wpływa na koncentrację, zdolność do uczenia się, pamięć i logikę

Ostatnio sprawdzane biorytmy

Biorytm na dzień 20 czerwca 1997
Biorytm na dzień 16 kwietnia 1937
Biorytm na dzień 18 lutego 1922
Biorytm na dzień 23 sierpnia 1967
Biorytm na dzień 17 maja 1995
Biorytm na dzień 19 listopada 1940
Biorytm na dzień 22 lipca 1984Kalkulator dni