Biorytm

Jeśli chcesz poznać swój biorytm na dziś lub dowolnie wybrany dzień to w polach formularza wpisz datę urodzin oraz dzień, na który ma być wyliczony biorytm.

Podaj datę urodzin
  
Na kiedy wyliczyć biorytm?
 

Poniżej prezentowany jest biorytm wyliczony dla osób urodzonych: 22 października 1973 roku na dzień 17 czerwca 2021 roku.

Biorytm wyliczony na dzień 22 października 1973

Biorytm na dziś

Biorytm
fizyczny

-100%

Biorytm
emocjonalny

-62%

Biorytm
intelektualny

46%

Biorytm
uśredniony

-39%

 

Biorytm (z greckiego ßίος - bios, "życie" i ῥυθμός - rhuthmos, "rytm") jest to metoda ujęcia różnych aspektów życia przy użyciu prostych cykli matematycznych. Pod koniec XIX wieku Wilhelm Fliess opracował teorię, zgodnie z którą życie człowieka zależy od przebiegających w określonym rytmie cykli biologicznych, które mają wpływ na jego aktywność fizyczną, umysłową i emocjonalną. Opracowany przez niego model biorytmu wykorzystuje trzy cykle: 23-dniowy cykl fizyczny, 28-dniowy cykl emocjonalny i 33-dniowy cykl intelektualny, które wyliczane są według następujących wzorów:
Cykl fizyczny: sin ⁡ ( 2 π t / 23 ), Cykl emocjonalny: sin ⁡ ( 2 π t / 28 ), Cykl intelektualny: sin ⁡ ( 2 π t / 33 )
gdzie t wskazuje liczbę dni od urodzenia. Kombinacja prostszych cyklów 23 i 28 dni powtarza się co 644 dni, a trzykrotna kombinacja cykli 23, 28 i 33 dni powtarza się co 21 252 dni. Pojęcie okresowych cykli w życiu człowieka jest znane już od czasów starożytnych, jednak największą popularność teoria zdobyła w latach 70-tych, zwłaszcza w USA.

 

Kalendarz 2021

Jak czytać biorytm?

Biorytmy zaczynają się od urodzenia, a każdy z cykli oscyluje po fali sinusoidalnej między wartościami dodatnimi i ujemnymi. Dni krytyczne są to dni, kiedy sinusoida tracąc wartość przechodzi przez linię zerową. Kobiety są bardziej wrażliwe na cykl związany z biorytmem emocjonalnym, który był również nazywany biorytmem żeńskim z powodu jego 28-dniowego cyklu. Na mężczyzn bardziej oddziałuje 23-dniowy biorytm fizyczny. Według twórcy teorii gdy biorytm jest w fazie dodatniej, ludzie mają lepsze zdolności związane z danym cyklem niż gdy biorytm jest w fazie ujemnej.

Cykl fizyczny (trwa 23 dni) wpływa na kondycję fizyczną, siłę i wytrzymałość.
Cykl emocjonalny (trwa 28 dni) wpływa na nastrój, wrażliwość, emocje, postrzeganie i kreatywność
Cykl intelektualny (trwa 33 dni) wpływa na koncentrację, zdolność do uczenia się, pamięć i logikę

Ostatnio sprawdzane biorytmy

Biorytm na dzień 21 grudnia 1979
Biorytm na dzień 17 maja 1995
Biorytm na dzień 1 sierpnia 1966
Biorytm na dzień 7 lipca 1985
Biorytm na dzień 22 maja 1926
Biorytm na dzień 14 października 1990
Biorytm na dzień 12 września 1921Kalkulator dni