Biorytm

Jeśli chcesz poznać swój biorytm na dziś lub dowolnie wybrany dzień to w polach formularza wpisz datę urodzin oraz dzień, na który ma być wyliczony biorytm.

Podaj datę urodzin
  
Na kiedy wyliczyć biorytm?
 

Poniżej prezentowany jest biorytm wyliczony dla osób urodzonych: 12 października 2001 roku na dzień 26 września 2021 roku.

Biorytm wyliczony na dzień 12 października 2001

Biorytm na dziś

Biorytm
fizyczny

-52%

Biorytm
emocjonalny

90%

Biorytm
intelektualny

-69%

Biorytm
uśredniony

-10%

 

Biorytm (z greckiego ßίος - bios, "życie" i ῥυθμός - rhuthmos, "rytm") jest to metoda ujęcia różnych aspektów życia przy użyciu prostych cykli matematycznych. Pod koniec XIX wieku Wilhelm Fliess opracował teorię, zgodnie z którą życie człowieka zależy od przebiegających w określonym rytmie cykli biologicznych, które mają wpływ na jego aktywność fizyczną, umysłową i emocjonalną. Opracowany przez niego model biorytmu wykorzystuje trzy cykle: 23-dniowy cykl fizyczny, 28-dniowy cykl emocjonalny i 33-dniowy cykl intelektualny, które wyliczane są według następujących wzorów:
Cykl fizyczny: sin ⁡ ( 2 π t / 23 ), Cykl emocjonalny: sin ⁡ ( 2 π t / 28 ), Cykl intelektualny: sin ⁡ ( 2 π t / 33 )
gdzie t wskazuje liczbę dni od urodzenia. Kombinacja prostszych cyklów 23 i 28 dni powtarza się co 644 dni, a trzykrotna kombinacja cykli 23, 28 i 33 dni powtarza się co 21 252 dni. Pojęcie okresowych cykli w życiu człowieka jest znane już od czasów starożytnych, jednak największą popularność teoria zdobyła w latach 70-tych, zwłaszcza w USA.

 

Kalendarz 2021

Jak czytać biorytm?

Biorytmy zaczynają się od urodzenia, a każdy z cykli oscyluje po fali sinusoidalnej między wartościami dodatnimi i ujemnymi. Dni krytyczne są to dni, kiedy sinusoida tracąc wartość przechodzi przez linię zerową. Kobiety są bardziej wrażliwe na cykl związany z biorytmem emocjonalnym, który był również nazywany biorytmem żeńskim z powodu jego 28-dniowego cyklu. Na mężczyzn bardziej oddziałuje 23-dniowy biorytm fizyczny. Według twórcy teorii gdy biorytm jest w fazie dodatniej, ludzie mają lepsze zdolności związane z danym cyklem niż gdy biorytm jest w fazie ujemnej.

Cykl fizyczny (trwa 23 dni) wpływa na kondycję fizyczną, siłę i wytrzymałość.
Cykl emocjonalny (trwa 28 dni) wpływa na nastrój, wrażliwość, emocje, postrzeganie i kreatywność
Cykl intelektualny (trwa 33 dni) wpływa na koncentrację, zdolność do uczenia się, pamięć i logikę

Ostatnio sprawdzane biorytmy

Biorytm na dzień 10 września 1934
Biorytm na dzień 26 czerwca 1980
Biorytm na dzień 28 sierpnia 1972
Biorytm na dzień 13 sierpnia 1986
Biorytm na dzień 7 marca 1985
Biorytm na dzień 22 marca 1954
Biorytm na dzień 21 stycznia 1941Kalkulator dni