Czas pracy 2020

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy (art. 129) w Polsce "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138,143 i 144". Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 K.p. §1 i wygląda on następująco:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2020. Wyliczenia jako dni wolne od pracy przyjmuje wszystkie soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (13). Jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę wówczas ten dzień dodawany jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11)).

Miesiąc Liczba godzin pracujących Liczba dni pracujących Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 2020 168 21 10
Luty 2020 160 20 9
Marzec 2020 176 22 9
Kwiecień 2020 168 21 9
Maj 2020 160 20 11
Czerwiec 2020 168 21 9
Lipiec 2020 184 23 8
Sierpień 2020 160 20 11 (10 + 1 za święto przypadające w sobotę)
Wrzesień 2020 176 22 8
Październik 2020 176 22 9
Listopad 2020 160 20 10
Grudzień 2020 168 21 10 (9 + 1 za święto przypadające w sobotę)

Wymiar czasu pracy 2020

W 2020 roku wymiar czasu pracy w sumie wynosi 2024 godzin czyli 253 dni pracujących (odliczono 2 dni za święta [Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny] [Drugi dzień Bożego Narodzenia] przypadające w sobotę). Rok 2020 jest rokiem przestępnym. Zobacz jak przypadają poszczególne świąteczne dni wolne od pracy w 2020 roku.

Proszę pamiętać, że w/w wyliczenia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w 2017 roku. W miedzyczasie zmieniało się ustawodastwo m.in. w zakresie Kodeksu Pracy jak i dni wolnych od pracy (np. święto Objawienia Pańskiego - do 1960 dzień wolny od pracy, ponownie dzień wolny od 2011 roku)

Wymiar czasu pracy w latach

Czas pracy 2019
Czas pracy 2021
Czas pracy 2022
Czas pracy 2023

Dziś jest wtorek, 16 stycznia 2018 roku. Jest to 16 dzień oraz 03 tydzień roku. Do końca roku pozostało 349 dni oraz 49 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 6 godz., 16 min. temu. Dzień trwał 8 godz. 18 min.