Czas pracy 2019

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy (art. 129) w Polsce "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138,143 i 144". Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 K.p. §1 i wygląda on następująco:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2019. Wyliczenia jako dni wolne od pracy przyjmuje wszystkie soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (13). Jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę wówczas ten dzień dodawany jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11)).

Miesiąc Liczba godzin pracujących Liczba dni pracujących Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 2019 176 22 9
Luty 2019 160 20 8
Marzec 2019 168 21 10
Kwiecień 2019 168 21 9
Maj 2019 168 21 10
Czerwiec 2019 152 19 11
Lipiec 2019 184 23 8
Sierpień 2019 168 21 10
Wrzesień 2019 168 21 9
Październik 2019 184 23 8
Listopad 2019 152 19 11
Grudzień 2019 160 20 11

Wymiar czasu pracy 2019

W 2019 roku wymiar czasu pracy w sumie wynosi 2008 godzin czyli 251 dni pracujących. Zobacz jak przypadają poszczególne świąteczne dni wolne od pracy w 2019 roku.

Proszę pamiętać, że w/w wyliczenia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w 2017 roku. W miedzyczasie zmieniało się ustawodastwo m.in. w zakresie Kodeksu Pracy jak i dni wolnych od pracy (np. święto Objawienia Pańskiego - do 1960 dzień wolny od pracy, ponownie dzień wolny od 2011 roku)

Wymiar czasu pracy w latach

Czas pracy 2018
Czas pracy 2020
Czas pracy 2021
Czas pracy 2022

Dziś jest czwartek, 18 stycznia 2018 roku. Jest to 18 dzień oraz 03 tydzień roku. Do końca roku pozostało 347 dni oraz 49 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 6 godz., 44 min. temu. Dzień trwał 8 godz. 23 min.