Czas pracy 2017

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy (art. 129) w Polsce "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138,143 i 144". Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 K.p. §1 i wygląda on następująco:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2017. Wyliczenia jako dni wolne od pracy przyjmuje wszystkie soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (13). Jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę wówczas ten dzień dodawany jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11)).

Miesiąc Liczba godzin pracujących Liczba dni pracujących Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 2017 168 21 10
Luty 2017 160 20 8
Marzec 2017 184 23 8
Kwiecień 2017 152 19 11
Maj 2017 168 21 10
Czerwiec 2017 168 21 9
Lipiec 2017 168 21 10
Sierpień 2017 176 22 9
Wrzesień 2017 168 21 9
Październik 2017 176 22 9
Listopad 2017 160 20 10 (9 + 1 za święto przypadające w sobotę)
Grudzień 2017 152 19 12

Wymiar czasu pracy 2017

W 2017 roku wymiar czasu pracy w sumie wynosi 2000 godzin czyli 250 dni pracujących (odliczono 1 dzień za święto [Narodowe Święto Niepodległości] przypadające w sobotę). Zobacz jak przypadają poszczególne świąteczne dni wolne od pracy w 2017 roku.

Proszę pamiętać, że w/w wyliczenia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w 2017 roku. W miedzyczasie zmieniało się ustawodastwo m.in. w zakresie Kodeksu Pracy jak i dni wolnych od pracy (np. święto Objawienia Pańskiego - do 1960 dzień wolny od pracy, ponownie dzień wolny od 2011 roku)

Wymiar czasu pracy w latach

Czas pracy 2016
Czas pracy 2018
Czas pracy 2019
Czas pracy 2020

Dziś jest środa, 13 grudnia 2017 roku. Jest to 347 dzień oraz 50 tydzień roku. Do końca roku pozostało 18 dni oraz 2 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 9 godz., 20 min. temu. Dzień trwał 7 godz. 45 min.